รวบรวมปัญหาจากโครงงานในวิชา Innovative Thinking ที่นิสิตอยากแก้ไข วิชา Innovative Thinking ซึ่งเป็นวิชาเลือกของจุฬาฯ ที่ผมสอนมีนิสิตคณะต่าง ๆ มาเรียนมากมาย เดือนสุดท้ายมีโครงงานกลุ่มคล้าย Design Thinking ที่ให้นิสิตเสนอปัญหาของตัวเอง และสร้างต้นแบบง่าย ๆ แสดงวิธีแก้ปัญหาเรื่องนั้น ปัญหาที่นิสิตนำเสนอมีความหลากหลายและน่าสนใจมาก บางปัญหาก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยทราบมาก่อน นอกจากเป็นปัญหาที่นิสิตพบกับตัวเองแล้ว ผมยังให้นิสิตไปสัมภาษณ์หรือสอบถามคนรู้จัก รวมทั้งไปค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น โซเชียล มีเดีย หรือเว็บบอร์ดว่า มีคนอื่นที่พบปัญหาแบบเดียวกันด้วยหรือไม่…

ปัญหาหนักใจที่นิสิตจุฬาฯ อยากแก้ไขในโครงงาน Innovative Thinking
ปัญหาหนักใจที่นิสิตจุฬาฯ อยากแก้ไขในโครงงาน Innovative Thinking
ธงชัย โรจน์กังสดาล

ผู้สอนวิชาเลือกสุดฮิตของจุฬาฯ Innovative Thinking และ คอร์สออนไลน์ CHULA MOOC ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์